REGULAMIN ODRABIANIA ZADAŃ DOMOWYCH


REGULAMIN ODRABIANIA ZADAŃ
DOMOWYCH W INTERNACIE 

1.    Odrabiaj zadane w szkole prace zawsze w tym samym czasie (najlepiej między 1600 a 2000)

2.    Odrabiaj lekcje w tym samym dniu, w którym zostały zadane.

3.    W każdym dniu wykonaj najpierw zadania bieżące ( z dnia na dzień), a później zadania okresowe np.: powtórzenia, lektura, itp.

4.    Przed pracą przewietrz salę, umyj ręce, przejrzyj rozkład zajęć i przygotuj potrzebne do pracy podręczniki, zeszyty i przybory.

5.    Ustal kolejność wykonywania zadań (zaczynaj od najtrudniejszych).

6.    Zaplanuj krótkie przerwy wypoczynkowe między zadaniami.

7.    Wszystkie prace wykonuj samodzielnie i zanim zwrócisz się do kogoś  o pomoc, staraj się sam pokonać trudności.

8.    Skontroluj każdą przygotowaną pracę (pisemną i ustną).

9.    Po zakończeniu pracy przygotuj potrzebne Ci na następny dzień lekcji – książki, zeszyty i przybory.